مهدی سراج

Mahdi Seraj

Mahdiseraj4474@gmail.com

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

1395 الی  1396 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه – مهندسی هوافضا کاردانی – معدل  18.50

1396 الی  1398 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه – مدیریت بازرگانی کارشناسی – معدل 16.93

1398 الی 1400 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه – مدیریت بازرگانی (بازاریابی) کارشناسی ارشد – معدل  18

آشنايي با زبان های خارجی

-زبان انگلیسی : مهارت کامل،مرتبط با مشاغل تخصصی


زبان عربی : مهارت متوسط در مکالمه و ترجمه

 

سوابق استخدامی و تجربيات کاری

1395 الی 1395 | مدیربازرگانی-داخلی | شرکت رینگ خودرو پارس RKP  | تهران

1396 الی 1396 | مدیر اداری-مالی | دانشکده خبر،خبرگزاری جمهوری اسلامی | تهران

1396 الی 1396 | مشاور مدیرکل | دانشکده خبر،خبرگزاری جمهوری اسلامی | تهران

1397 الی 1398 | مدیر روابط عمومی – امورعمومی | دانشکده خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی | تهران

1398 الی 1399 | مدیر اداری-منابع انسانی | شرکت حمل و نقل فجر جهاد (وابسته به صندوق بازنشستگی کشور) | تهران

1399 الی 1399 | رئیس کمیته منابع انسانی | شرکت حمل و نقل فجر جهاد (وابسته به صندوق بازنشستگی کشور) | تهران

1399 الی 1399 | عضو کمیته امور بیمه | شرکت حمل ونقل فجر جهاد (وابسته به صندوق بازنشستگی کشور) | تهران

1399 الی 1399 | عضو کمیته بازرگانی-بازاریابی | شرکت حمل ونقل فجر جهاد (وابسته به صندوق بازنشستگی کشور) | تهران

1399 الی 1399 | نماینده تام الاختیار مدیر عامل | شرکت حمل و نقل فجر جهاد (وابسته به صندوق بازنشستگی کشور) |  تهران

1400 الی 1400 | مدیر اداری شرکت رشت الکتریک | شرکت رشت الکتریک (وابسته به صندوق بازنشستگی) | تهران

1400 تاکنون | دبیر هیات مدیره | شرکت حمل ونقل فجرجهاد (وابسته به صندوق بازنشستگی کشور)  | تهران

1400 تاکنون | سرپرست مدیریت اجرائی | شرکت حمل ونقل فجر جهاد (وابسته به صندوق بازنشستگی کشور) | تهران

1400 تاکنون | مشاور مدیر عامل | هلدینگ انرژی شستا | تهران

1400 تاکنون | مشاورمدیر عامل | ایران فریمکو | تهران

1400 تاکنون | مشاور مدیر عامل | شهرک صنعتی کیهانی | هشتگرد

1400 تاکنون | مشاور مدیر عامل | شرکت اکسون پناه | تهران

ساير موارد

تخصص هاو مهارتها : 

-تدریس دروس تخصصی روابط عمومی

-تدریس شیوه نگارش در روابط عمومی واحد علمی کاربردی خبر

-تدریس مبانی روابط عمومی واحد علمی کاربردی واحد19

-تدریس اصول خبرنگاری واحد علمی کاربردی خبر

تدریس متون خبری واحد علمی کاربردی خبر

فعالیت ها : 

خبرنگار سیاسی-اجتماعی

خبرنگار ورزشی

عضو فعال بسیج شهرستان فیروزکوه حوزه4 خاتم الانبیا

             سایر موارد:

 

·        تسلط بر سیستم های اداری- اتوماسیون اداری – حمل و نقل –

·        دارای مجور و تاییدیه انجمن صنفی کارفرمایان و شرکتهای حمل و نقل

·        بازاریابی دیجیتال و اینستاگرام مارکتینگ

·        گواهینامه مدیران عامل شرکتهای حمل و نقل سازمان راهداری

·        نرم افزاری:SPSS،EXCEL،FME

·        طراحی