خواننده موسیقی ایرانی

آثار موسیقی من ...

ازت دل نمی کنم ...

شعر، نوید اسماعیل زاده
آهنگ و تنظیم : همیشه اسماعیل
ارکستر زهی : پیام طونی
میکس  : مسعود تدینی
مستر : بنیامین عمران
عکس : جواد قاسمی

میون لحظه های سخت زندگی 

می شینم و تو رو تماشا میکنم

آثار موسیقی من ...

تمام من ...

شعر، نوید اسماعیل زاده
آهنگ و تنظیم : همیشه اسماعیل
ارکستر زهی : پیام طونی
میکس و مستر : مسعود تدینی
عکس : جواد قاسمی

کجا رفتی یار و همسفرم
من از همه دنیا شکسته ترم

نمانده دلی کز تو دل بکنم
چگونه تورا از نظر ببرم

میان دل و جان تو روح و تنی
تو نیمه ی من نه تمام منی

ز دوری تو دگر نمانده ز من اثر
بگو چه کنم؟
ز آتش در جگر ز بغض نشسته در گلو چه کنم.

مرا بنگر این نشسته جان مرا
از این فاصله برهان که عشقت از دل گرفته امان…

از آدمها بی تو خسته منم
 ازین دوری دلشکسته منم
به دام عشقت نشسته منم…

میان دل و جان تو روح و تنی
تو نیمه ی من نه… تمام منی

ز دوری تو دگر نمانده ز من اثر بگو چه کنم
ز آتش در جگر ز بغض نشسته در گلو چه کنم