ابوالفضل عبداله زاده

خواننده سنتی ، نقاش ، خوشنویس ، نوازنده ، سرامیست ، دکوراتور

کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه هنر تهران

کارشناسی ارشد هنر از دانشگاه تهران

– مدرس دانشگاه

مدرس دانشگاه هنر 1389 – 1383

مدرس دانشگاه مازندران 1389 – 1383

مدرس دانشگاه پیام نور بابل 1386 – 1385

مدرس دانشگاه غیرانتفاعی مارلیک نوشهر 1389 – 1385

مدرس دانشگاه علمی – کاربردی چالوس 1389 – 1385

تدریس در آمورزشگاه خصوصی 1389 – 1379

 

مدیر گروه صنایع دستی در دانشگاه جامع علمی – کاربردی چالوس

موسسه و پایه گذاز رشته صنایع دستی در دانشگاه جامع علمی – کاربردی چالوس

Previous
Next

نقاشی خط های من

Previous
Next

آثارهای من

جان منی

اشعار : مولانا     آهنگساز : ابوالفضل عبداله زاده     تنظیم : فرزاد محمد نژاد

مستانه

اشعار : مولانا     آهنگساز : ابوالفضل عبداله زاده     تنظیم : حامد گرجی

رقصان شو

اشعار : مولانا     آهنگساز : ابوالفضل عبداله زاده     تنظیم : محمد قلی نژاد