تعرفه ساخت لندینگ پیج به چه صورت هست؟

ما بعد از ثبت سفارش شما شروع به کار میکنیم و نهایت در ۲ الی ۴ روز آینده صفحه را تحویل شما میدهیم ، لازم به ذکر است که تعرفه به صورت ۶ و ۱۲ ماهه هست 

و قابلیت تمدید شدن را دارد.

در لیستی که برای شما تهیه کردیم میتونید امکانات و سایر قابلیت ها را بعد از ثبت سفارش مشاهده کنید

۶ ماهه

۵۰۰

هزار تومان

۱۲ ماهه

۱

میلیون تومان
۶ ماه صفحه فعال در سایت با لینک اختصاصی
طراحی صفحه اختصاصی با نام شما
پشتیبانی تا شش ماه
قابلیت تغییر محتوا بعد از ساخت
و بسیار قابلیت های دیگر…

ثبت سفارش :

۱۲ ماه صفحه فعال در سایت با لینک اختصاصی
طراحی صفحه اختصاصی با نام شما
پشتیبانی تا دوازده ماه
قابلیت تغییر محتوا بعد از ساخت
و بسیار قابلیت های دیگر…

ثبت سفارش :